Thiết Bị Nhân Sự Sự Kiện

Những yêu cầu về nội thất trong phòng tổ chức sự kiện

Có thể có bao nhiêu người dùng sàn nhảy? Tất cả mọi người sẽ cùng nhảy một thời điểm hay chỉ một nửa, v.v… Đối

Tố chất cần thiết cho người muốn làm tổ chức sự kiện

Mọi chi tiết trong cuộc sống dù là nhỏ nhất đều có thể trở thành tư liệu đáng quý cho một sự kiện trong tương

Cách sử dụng các ứng dụng Mobile App vào tổ chức sự kiện

Nhật ký cá nhân: Giúp cho người tham gia ước định được nội dung và thời gian diễn ra chương trình, không có bất cứ

Kỹ năng cho người tổ chức các trò chơi lớn trong tổ chức sự kiện

Người chơi như cuốn vào những trận đánh, hóa thân thành những chiến sĩ giải phóng quân hoặc sẽ đóng vai thành những dũng sĩ

Các lĩnh vực cần biết của nhận sự tổ chức sự kiện

Những kiến thức này hình thành và tích luỹ trong suốt quá trình làm việc của bạn, có khi nào bạn thử nhìn lại xem

Những khó khăn tinh thần đối với người tổ chức sự kiện

Càng ngày, cảm giác bị cô lập trong bạn cứ lớn dần lên và ý nghĩ sẽ “chạy trốn” khỏi nơi này được bạn nghĩ

Những cách bố trí âm thanh trong tổ chức sự kiện

Cần bố trí vị trí thích hợp cho công ty phụ trách âm thanh. Họ có những thiết bị chuyên dụng như máy nhắc từ