This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Các lĩnh vực cần biết của nhận sự tổ chức sự kiện

Những kiến thức này hình thành và tích luỹ trong suốt quá trình làm việc của bạn, có khi nào bạn thử nhìn lại xem

Yếu tố ảnh hưởng của thời gian trong tổ chức sự kiện

Ngoài những yếu tố đã nêu, việc xác định thời gian trong năm còn được căn cứ vào loại sự kiện, thành phần tham gia

Những câu hỏi khi muốn xây dựng kịch bản tổ chức sự kiện

Nhóm khách hàng mục tiêu đối với sự kiện này là những ai? Những hoạt động đối với họ (trước, trong và sau khi tổ

Những bí quyết quản trị khách mời trong tổ chức sự kiện

Thứ ăn phải trình bày như thế nào? Có cần thêm không gian cho bàn ăn tự chọn hay chổ để thức ăn hay không?

Vấn đề về ngân sách trong khi tổ chức sự kiện

Nhà tổ chức phải rà soát lại danh mục hàng hóa dịch vụ đã lựa chọn, tiếp tục loại trừ những hàng mục hàng hóa

Những câu hỏi cực quan trọng nếu muốn tổ chức sự kiện

Vậy có nên tổ chức sự kiện hay không? Dưới đây là 48 câu hỏi tổ chức sự kiện dành cho người quản lý doanh

Những nguyên tắc cơ bản cho nghề tổ chức sự kiện

Hãy xem việc tổ chức sự kiện là một phần của chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường, bởi vì nếu chỉ được xem

Những khó khăn tinh thần đối với người tổ chức sự kiện

Càng ngày, cảm giác bị cô lập trong bạn cứ lớn dần lên và ý nghĩ sẽ “chạy trốn” khỏi nơi này được bạn nghĩ

Vấn đề tìm nhà tài trợ trong tổ chức sự kiện

Bạn cần cân nhắc điều này để chuẩn bị một khoản ngân sách đủ để làm Event trong trường hợp chưa nhận đủ 100% giá

Làm sao để gia tăng số lượng người tham gia sự kiện một cách hiệu quả

Bạn có thể dễ dàng tiếp cận với một thị trường hoàn toàn mới, mà không mất chi phí gì và sẽ mang lại lợi


Đặt Buffet – Kinh Nghiệm Đặt Tiệc Buffet – Ý Tưởng Tiệc Buffet