thiết bị âm thanh trong sự kiện

Những cách bố trí âm thanh trong tổ chức sự kiện

Cần bố trí vị trí thích hợp cho công ty phụ trách âm thanh. Họ có những thiết bị chuyên dụng như máy nhắc từ